Trứng chim trĩ

15.000 12.000

Siêu phẩm nâng cao sức đề kháng mùa dịch với “Trứng chim trĩ và thịt chim trĩ” siêu an toàn và siêu dinh dưỡng. Chim và trứng được lựa chọn kỹ lưỡng từ nông trại nuôi thả bán tự nhiên