Nem nắm Hà Giang

95.000 75.000

Để tạo nên món ăn ngon này, cách làm nem nắm của người Hà giang cũng lắm công phu. Bì lợn phải chọn từ những con h.eo khỏe mạnh, phải làm sạch lông và dính một chút mỡ để nem không bị ngán và nắm nem không bị ướt nhão.