Hồng giòn Mộc Châu

48.000 28.000

Vụ hồng giòn thường bắt đầu vào tháng 8,9 hàng năm, được trồng trên vùng núi cao, rất phù hợp với thời tiết ở Mộc Châu.