Gạo khẩu mang Đồng Văn Hà Giang

75.000 45.000

Gạo Khẩu Mang Đồng Văn là loại gạo đặc sản lâu đời chỉ có ở huyện Đông Văn Hà Giang, gạo đặc điểm rất thơm, nấu cơm , ngọt , đậm cơm, hạt cơm bóng, gạo không ưa nước,