Hạt dổi vùng tây bắc

310.000 210.000

Dổi là cây rừng mọc tự nhiên, cây thân gỗ cao, ít cành. Thông thường vào tháng 10, 11, người dân tộc trên các vùng núi đi nhặt những hạt dổi rụng để bán.

Danh mục: Từ khóa: ,