Cam sành Hà Giang

65.000 50.000

Cam sành là loài cây ăn quả đặc sản của Hà Giang. Cam sành Hà Giang đã nổi tiếng trong nước do có vị ngọt thơm đặc trưng và đảm bảo an toàn thực phẩm do người trồng cam sành Hà Giang đã đẩy mạnh trồng cam sành theo tiêu chuẩn VietGAP.