Combo nông sản 1

271.000 241.000

Combo nông sản 1 bao gồm:

  1.  500g phở khô làm từ gạo bao thai
  2. 300g măng nứa phơi khô
  3. 500g miến làm từ củ dong riềng đỏ
  4. 200g nấm hương rừng