Vịt cỏ quay lu

380.000 300.000

Vịt có vị đậm của gia vị và dậy mùi lá mắc mật, thịt mềm và dai, ăn cảm giác hơi béo ngậy. Để đạt được độ mềm-dai-béo ấy thì trong bụng con vịt quay đạt tiêu chuẩn sẽ phải được tẩm ướp gia vị đầy đủ, như lá mắc mật mà chỉ vùng cao mới có. Gia vị thẩm thấu ra một lượng nước vừa phải và vị thấm vào từng thứa thịt mềm mềm thơm thơm.