Lạc đỏ Hà giang

110.000 90.000

Lạc được trồng nương rẫy, không phun tưới, không chất kích thích, đất nương cứng nên củ lạc nhân chắc nịch ngậy bùi.